A Szűzanya mosolyra hív

Palkó Julián atya tanítása

Hivatásunk a mosoly. Szent Lukács evangélista írja: „Amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” Mária szavára Erzsébet eltelt Szentlélekkel, az Öröm Olajával, és mosoly fakadt az arcán, ahogy ezt szavai tükrözik, amint a magzata is mosolygott, „felujjongott”. Mária a Szentlélek, az Élő Víz kiáradásának forrásává lett, mert hitt, ahogy később Jézus megmondta: „Aki hisz bennem, amint az Írás mondja: élő víz folyói fakadnak majd belőle. Ezt a Lélekről mondta.” Mária mosolyát is szavai tükrözik: „Így szólt: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben.” Ha imádkozzuk Erzsébet és Mária szavát: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse”, és „Magasztalja lelkem az Urat”, részt kapunk az ő mosolyukból. (Lk 1,41k; Jn 7,38k; Lk 1,46k; XVI. Benedek megnyilatkoz. II. 399-401. old. alapján.)